دل نوشــــــتــه هـــای مــــن

خدایا...

صورت حساب لطفا...

باقی اش هم مال خودت...

منو خلاص کن...

سیر شدم از زندگی...

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

هَرکَسـ دِلَشـ گِرِفته اَستـ اَز اینـ جا بِرَوَد اینجا اُتاقِ خاطِراتِ تَرَکـ خُوردِه مَنـ اَستـ.

 

اینجـا مَنـ مینِویسَم...

خُودَم را...

لَحظِه هایَم را...

عَصَبانیَتَـم را...

دِلتَنگی هایَم را...

غُرغُر هایَم را....

گِـلِه هایی کِ هیچـ گاه بِ زَبانـ آوَردِه نِمیشَوَند وَ مُدامـ نِوِشتِه میشَوَند

چیزهایی کِ روزی آزارَمـ میدادِه...

خُودَم را...

تو را...

او را...

همه را...

تویِ آشُفتِه تَرینـ لَحَظاتـ هَم مَرا بِبینی ظاهِرَم آرام اَستـ

اما اینجا کَلَمِه هام فَریاد اَستـ...

اینجا مالِـ مَنـ اَستـ...

مالِـ خودَم

هَر جور دِلَم بِخواهَد توشـ مینِویسَم تا آرامَم کُنَد وَقتی صِدا کَم می آوَرَم...

وَقتی دَردَم میگیرَد

وَقتی بُغضـ میکُنَم...

وَقتی میمیرَمـ ...

 

خواننده ی عزیز ...

با احتیاط کتاب های مرا ورق بزن ...

تمام عاشقانه هایم درد میکند ...

 اینجـــا آرامگــاه بــغض هـــای
من است آهسته بیــآ

نمــی خواهـــم از خـــواب بیـــدار شــوند ....


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

قـبـ ــل تـ ـر ها..!!

 

 

وقتــ ـے هنـ ــ ـوز تـ ــو نیـ ـآمده بـــ ـودے..

 

 

عاشقـ ــآنــ ـہ هاے هرکـ ـس را کـہ

 

 

مے خــ ـواندم..

 

 

بـــہ سـ ـادگے اش مے خنـــ ـدیدم!!

 

 

حالآ خودم گریـــ ــہ مے کنم

 

 

و برآیـتــ ــ ــ عــاشــقـ ــ ــآنــہ مے نویســ ــ ــم.!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت !
رفیق داری . . .
همدرد نداری !
خانواده داری . . .
حمایت نداری !
عشق داری . . .
تکیه گاه نداری !
مثل همیشه همه چی داری و هیچی نداری !

 

h870t1t7mnyafwesmi3s.jpg


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |


  ایـــنقـــدر بــدهـــکــارَم بــه خـــُــودَم کــه ...

روم نــِمــی شــــِه ازَش بــِپــُرســـَم خـــوشــــبــَــخــتــی ؟

5074146af5d4ddc7104e086d0f12ba00-425

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ... .

ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ... . ؛

ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ... . ؟

ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ ... .

1185363_561902607178355_1901607250_n.jpg


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

ﻫﯿﭻ ﮐَﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻢ !
ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ﺩﺭ ﻗﻔﺲِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ .
ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻢ
ﭼﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪِ ﺷﺒﯽ ﺍﺳﺖ،
ﺷﺐِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽِ ﻣﻦ !...

1175689_649602261718793_993060872_n.jpg

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

صـاحــــبــــ ایـن خــانـﮧ شـڪــستـﮧ اسـتــــــ
 
בرב בارב
 
اگــر نمـیتوانے از בرבش ڪــم ڪـــنے . . .
 
בرבے بـــر בرבهـایـش اضـافے مـڪن
 
اینجا دلـــــــــــے گرفتــﮧ ...
 
شایـבم ایــنجا בلــے شڪستـــﮧ...
 İmage


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

دمک اخر دنیاست بخند


ادمک مرگ همین جاست بخند


دست خطی که تو را عاشق کرد


شوخی کاغذی ماست بخند


ادمک خر نشوی گریه کنی


کل دنیا سراب است بخند


ان خدایی که بزرگش خواندی


به خدا مثل تو تنهاست بخند


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

آری از پشت کوه آمده ام...

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم.... می گویند: از پشت کوه آمده!

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن

گوسفندان از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 

هعــــــــــــــی روزگار...
مادرم دست رو بالشم میکشد
نگاه معنی دارش.....:(
جواب میدهم :لیــــــــــــــــــوان آب
لبخند تلخـــــــی میزند و میگوید:
"لیوان پر از آب را باور کنم یا چشمان قرمزت را؟

1c91cd4de4e153be3.jpg

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

آدمی که میخواهد برود ،
میرود ...
داد نمیزند که من دارم میروم ...
آدمی که رفتنش را داد میزند ؛
نمیخواهد برود ...
داد میزند که نگذارند برود ...


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

زمان هیچوقت دردی را دوا نمی کند!
 
این ما هستیم که به مرور به " درد " عادت می کنیم.

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

گاهی آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونهش و بگه :
 
 هی رفـ ـیـ ـق!
 
 از چیزی ناراحتی؟
 
 اونوقت آدم برگرده بگه:
 
 آره رفیق،ازهـمه چـی ...
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 خدایاشبیه بادکنکی شده ام
 
 ازبغضهایی که به اجبار فرو داده ام...
 
 التماست میکنم...
 
 فقط یک سوزن!
 
 تکه تکه شدنم باخودم...

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |


وقتی دلت خسته شــد ، 
 
دیگر خنده معنایی ندارد ... 
 
فـقـط می خندی تا دیگران ، 
 
غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد ! 
 
وقتی دلت خسته شــد ، 
 
دیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنند ... 
 
فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای ! 
 
وقتی دلت خسته شــد ، 
 
دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند به جز دل بریدن و رفتن...

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

دلم یک غریبه می خواهد
بیاید بنشیند فقط سکوت کند
من هـی حرف بزنم
...
و بزنم و بزنم
تا کمی کم شود از این همه بار
بعد بلند شود و برود
نه نصیحتی نه.....
انگار نه انگار!!

 images?q=tbn:ANd9GcQByEYngqD7M9HbV__EJM7


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

هیچ قــــطاری از این اتــــاق نمی گذرد
من اینجــــا نشسته ام
و با همین سیـــــ ـگار
قــــطار می آفرینم
نمی شنـــوی …!؟
سرم دارد سوتــــــ ــ ـ می کشد

q313_blackandwhitefashion.jpg


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

من خیلی وقته از کسی ناراحت نمیشم..
 
تمام سختیش یه خنده زورکیه،
 
و شونه بالا انداختن الکیه...
 
خیلی وقته خیلی چیزا رو میدونم،
 
و خودمو میزنم به ندونستن...
 
سختیش یه لحظه حرف عوض کردنه ،
 
و بی خیال شدنه...
 
بی خیال ! ! ! 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 


بادکنـــک مـــن!
 
تاب نفســـي را که به آن داده‌ام نـــدارد
 
ببيـــن . . .
 
چگونـــه سر به هـــر کجا ميـــزند
 
که تهـــي شود از انـــدوه!

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...
 
 
בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...
 
 
شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...
 
 
گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...
 
 
خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...
 
 
خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے!
 
 
خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...
 
 
و تــــــو فقــــط سکوتـــــ  کنــے....
 
 
همیـــטּ

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

دَمــَت گـــرم

سرنوشت...
مــــدام ناسزا میشنوی

و

صبــــــورانه به کارت میرسی...!

images?q=tbn:ANd9GcQctnRw7kWJqMM6cvcUlrY

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

تـو زندگـی ، یه جایی هست ،
 
بعـد از کلی دویدن ، 
 
یهـو وایمیستی ، 
 
سرتو میندازی پایین و آروم میگی :
 
" دیگه زورم نمی رســـه " ...
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

گاهی دلم می خواهد نباشم
فنا شوم ،
آدمیت سنگینی می کند بر شانه هایم!
خدایا...
نمی توانم
برش دار...!!!
images?q=tbn:ANd9GcRUMqCGriwKlYbXxiLv2SP

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

✘لــــــــحظه های ســــکوتم
پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند
مــــــمـلو از آنــــــچـــه
مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم
و
نــــــــــــمی گـــــویم✘...!

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

✘سکـــــوت میکنم
بگذار حرفـــها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند✘...!!

3f9d8f20bbea39f6942d698d397dfec4-425

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |


✘....خدایا چرا خودت را زده ای به آن راه ؟؟
 
               این شکر که میگویم از صد کفر بدتر است ........ ✘...


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 ✘همــﮧ چیـز آرام اســت...
 
دل مــن استثنـــاســت ...!!!!!!!!✘
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

✘نمـــــیـدانــــی ،
 
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!✘....

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |


مــטּ تــنــهــا کـــمــﮯ مــتــفــاوتــمـ  ✘..
 
وقــتــﮯ تـــمـــام בرבهـــاﮮ בنــــیـــا
 
روﮮ شــانـــﮧهـــاﮮ בפֿـــتـــَرانــﮧ ام کــوه مــﮯ شــود
 
و مــטּ بــﮧ پـــهــنـــآﮮ تمـــام کــــــوه پـــایــــﮧ هـــا
 
 ✘..لـــبــפֿــنــב مـــﮯ زنــــم

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 10 صفحه بعد